Veiligheid staat voorop

Sociale veiligheid binnen Scouting betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Wij vinden het belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Scouting Nederland werkt actief aan de bescherming van haar leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Scouting Limburg draagt hier een steentje aan bij door in de Provincie Limburg het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen in bijeenkomsten. Ook verzamelen wij hier werkvormen, informatie en trainingen die groepen meteen kunnen gebruiken in hun dagelijkse praktijk.

Wanneer?

Geen activiteiten.

INFORMATIEBRONNEN

PRAKTISCHE WERKVORMEN

TRAININGEN & OVERIG

INFORMATIEBRONNEN

Scouting Nederland – Middelen sociale veiligheid
Scouting Nederland – grensoverschrijdend gedrag
Scouting Nederland – Informatie VOG
Scouting Nederland – Stappenplan ‘een sociaal veilige scoutinggroep’
Scouting Nederland – Informatie- en veiligheidsbladen
In veilige handen – Checklijst risicofactoren
Rookvrije generatie – Rookvrije Scoutinggroep

PRAKTISCHE WERKVORMEN

In veilige handen – Casussen bespreken
In veilige handen – Samen omgangsregels maken
In veilige handen – Intimiteit, waar ligt de grens?
Scouting Nederland – Activiteitenbank
Scouting Nederland – Pietendiscussie
Scouting Nederland – Power up your game sociale veiligheid
Vrijwilligers Centrale Amsterdam – Kaartspel sociale veiligheid
FOS Open Scouting – Drempelkwartet
Nok Nok – activiteiten mentaal welbevinden
YMCA – Pestspel Tok Tok Herrie in het hok’
Scouts en gidsen vlaanderen – nestkreten
Regio Neder Veluwe – Module ‘gewenst gedrag’
Pimento – (n)iets mis mee?! Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag

TRAININGEN & OVERIG

Augeo – vrijwilligerscursus
113 suïcidepreventie – online training
JongNL Limburg en Jeugdwerk Limburg – Scherp!
Movisie – online training ‘ik ben van mij’
Beeld en geluid – Het mediaspel
Mediaraven – Web-methodiek
Scouting Limburg & JongNL Limburg – Methodisch jeugdwerk voor iedereen
Uitwisseling voor penningmeesters
Terug naar het overzicht
Besturen 2.0