Veiligheid staat voorop

Sociale veiligheid binnen Scouting betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Wij vinden het belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Scouting Nederland werkt actief aan de bescherming van haar leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Scouting Limburg draagt hier een steentje aan bij door in Limburg het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen in bijeenkomsten. Ook verzamelen wij hier werkvormen, informatie en trainingen die groepen meteen kunnen gebruiken in hun dagelijkse praktijk.

Wanneer?

Geen activiteiten.

INFORMATIEBRONNEN

PRAKTISCHE WERKVORMEN

TRAININGEN & OVERIG

VERTROUWENS-
PERSONEN