BESTUURSLID IN DE GROEP – HIER KRIJG JE MEE TE MAKEN:

♦ RECHTSPERSOON EN VERENIGING

♦ FUNCTIES

Wervingsprofielen:

– Voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester
– Groepsbegeleider

Hier staan ook de wervingsprofielen van een praktijkbegeleider, leider en contactpersoon communicatie

Functieprofielen:

– Groepsbegeleider
– Praktijkbegeleider
– (Team)leider bevers, welpen en scouts
– (Team)begeleider explorers
– Adviseur roverscouts

♦ WET- EN REGELGEVING

♦ VERANTWOORDELIJKHEDEN

♦ VEILIGHEID

♦ AANSPRAKELIJKHEID

♦ ONDERSTEUNING