Een praktische werkvorm om de ontwikkeling van vrijwilligers in de groep te verkennen en te hernieuwen.

verwacht dec.’22

Een praktische werkvorm om te werken aan de kwaliteitsverbetering van je speltakprogramma en afstemming in je team.