POWER UP YOUR GAME

Het bordspel ‘Power Up Your Game’ helpt teams in gesprek te komen over verbeterpunten en het beste uit je teams te halen. Aan de hand van talloze vragen in 5 categorieën bepalen teams zelf waar welke verbeterpunten ze aanpakken.
De categorieën zijn jeugdleden, spel, ouders, team & groep en accommodatie & materiaal.
Het spel is een hulpmiddel dat je aan de hand van uitwisseling van meningen, discussie en dilemma’s inzicht geeft over uiteenlopende meningen of verbeterpunten.

GRATIS te leen voor leden van Scouting Limburg

Het spel ‘Power Up Your Game’ is een gezamenlijke uitgave van het landelijk team Scouting Academy en het landelijk team Spel. Samen met 1500 vrijwilligers op groeps-, regionaal en landelijk niveau levert Scouting Academy een bijdrage aan de deskundigheidsontwikkeling van al onze Scoutingvrijwilligers. Het landelijk team Spel ondersteunt de vereniging in het realiseren van een goed en uitdagend Scoutingprogramma.

Uitleg ‘Power up your game’
Terug naar het overzicht