Laat jouw mening en visie horen over Limburg!

Wat is Young Perspective XL (YP XL)?

Young Perspective XL is een initiatief van verschillende jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties voor jongeren. Met dit initiatief willen wij zorgen dat jongeren (12-27 jaar) in Limburg beter gehoord worden bij maatschappelijke organisaties, overheden en de politiek. Daarnaast willen wij jongeren meer informeren over welke kansen er zijn in Limburg om mee te doen én versterken we de samenwerking tussen organisaties die zich inzetten voor de positie van Limburgse jongeren. Met Young Perspective XL willen we laten zien dat de nieuwe generatie er toe doet en van enorme waarde is voor Limburg

Wat willen we in 2023 doen en bereiken: 

  • We verzamelen de mening van duizenden Limburgse jongeren via enquêtes en andere activiteiten om beter te begrijpen welke zaken jongeren belangrijk vinden en wat er gedaan moet worden om Limburg nog beter te maken voor de volgende generatie.

  • We organiseren een grote bijeenkomst in najaar van 2023 voor scholen, jongerenorganisaties en individuele jongeren om het perspectief van jongeren samen te vatten en te presenteren aan belangrijke partijen zoals gemeenten of de provincie. 

Welke thema’s pakken we aan? 

We focussen ons op thema’s die jongeren zelf belangrijk vinden. Denk hierbij aan thema’s als (positieve) gezondheid, onderwijs, vrijetijdsbesteding, duurzaamheid etc. Daarbij raadplegen we onze jongeren achterban, praten we met experts en vormen we een klankbordgroep van jongeren die actief met ons initiatief willen meedenken. Op basis van de inbreng zetten we een enquête en campagne op om van nóg meer jongeren te begrijpen wat zij belangrijk vinden in Limburg, waar zij tevreden mee zijn en wat nog beter kan. 

Wat houdt de klankbordgroep in?

De klankbordgroep is de laagdrempelige manier om betrokken te zijn bij YP XL. Het is een (whatsapp) groep waar Limburgse jongeren (12-27 jaar) aan mogen deelnemen. We plaatsen ongeveer wekelijks een poll, vraag of deelname mogelijkheid.

Daarnaast wordt je maandelijks uitgenodigd om bij een (online) meetup aan te sluiten waar we je vragen om mee te denken over belangrijke ontwikkelingen rondom YP XL. Denk hierbij aan vragen als: “Welke onderwerpen vinden we belangrijk?” of “Hoe zou het event in het najaar eruit moeten zien?”. We verwachten dat je probeert bij deze maandelijkse meet-up te zijn. Met elke deelname spaar je punten die je uiteindelijk een leuke (vrijwilligers)bijdrage oplevert. Ook eventuele reiskosten worden vergoed.

Meer weten of je direct aanmelden kan door een mail te sturen naar YPXL@jnl.org 

Partnerorganisaties: