Het bevorderen van methodisch Scoutingspel, verbinding en ontwikkeling in Limburg

Het is onze missie om op een duurzame wijze te investeren in de participatie en ontwikkeling van de veelal jeugdige vrijwilligers van Scouting in de provincie Limburg.

Wij prikkelen Limburgse (scouting)vrijwilligers om hun kennis, houding en vaardigheden te ontwikkelen. Daarmee ondersteunen wij hun persoonlijke groei. Dit doen we door partijen te verbinden en samen vernieuwende scoutingactiviteiten te bedenken en te organiseren. We staan dicht bij onze doelgroep en zijn gemakkelijk te benaderen.

‘SAMEN GROEIEN IN LIMBURG’ luidt ons motto:

  • Samen staat voor de verbinding tussen vrijwilligers van Scouting in Limburg (in de 104 Limburgse Scoutinggroepen en 6 Scoutingregio’s) en voor de samenwerking met onze partners (zoals bijvoorbeeld Provincie Limburg of maatschappelijke organisaties).

  • Groeien staat voor spelen en ontwikkelen. Met de unieke methode van Scouting als uitgangspunt biedt Scouting Limburg gelegenheid om ‘te leren door doen, van en met elkaar.’

Scouting draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren: via spel en avontuurlijke activiteiten worden meiden en jongens uitgedaagd om onder toenemende verantwoordelijkheid en afnemende begeleiding zich persoonlijk te ontwikkelen. Bij Scouting ontwikkelen kinderen en jongeren dan ook talloze competenties die belangrijk zijn in ieders leven: samenwerking, leiding nemen, rekening houden met elkaar, improviseren en organiseren zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

Deze kinderen en jongeren worden elke week begeleid en ondersteund door vrijwilligers. Scouting Limburg biedt deze vrijwilligers de gelegenheid de competenties te ontwikkelen die nodig zijn om hun functie op verantwoordelijke wijze te vervullen. Via spel, ontwikkeling en verbinding.

Vrijwilligers worden betrokken bij ons aanbod. Zij bedenken en geven de activiteiten vorm naar aanleiding van de wensen van andere vrijwilligers. Daarnaast bestaat het management van Scouting Limburg ook uit vrijwilligers: zij vormen een algemeen en dagelijks bestuur. Uit elke Scoutingregio is één persoon afgevaardigd die zitting heeft in het algemeen bestuur. Hij of zij neemt dus de standpunten mee van vrijwilligers uit de Limburgse regio’s. Het dagelijks bestuur bestaat uit een aantal regio-onafhankelijke bestuursleden.  Hierdoor komen belangrijke zaken voor vrijwilligers bij Scouting Limburg aan bod.

SAMENVATTEND:

Leren door doen, van en met elkaar.
Scouting Limburg biedt workshops en trainingen die je helpen in jouw functie.

Scouting Limburg organiseert activiteiten die je uitdagen, prikkelen en op weg helpen om zelf originele scoutingactiviteiten te organiseren.

Scouting Limburg brengt Limburgse scouts met elkaar in contact & met andere organisaties.

Wie zijn wij?
Terug naar het overzicht
Vrijwilliger bij ons