BASIS-MODULES |
DEELNAMEVOORWAARDEN, KOSTEN EN PROCEDURES 

Voorwaarden om deel te nemen
De deelname-eisen voor de BASIS-MODULES zijn de minimumleeftijd van 16 jaar (of ouder). Daarnaast verwachten we van je dat je globaal op de hoogte bent van de inhoud en doelstelling van de betreffende basis-module.

Deelnamekosten
De deelnamekosten voor elke basis-module bedragen €12,00 euro per persoon. Bij dit bedrag zijn trainingsmaterialen, accommodatiekosten, koffie en thee inbegrepen. Door het invullen van het inschrijfformulier geef je aan dat je akkoord bent met de aangegeven voorwaarden. Je verbindt je hiermee ook aan het betalen van de deelnamekosten. Zorg er zelf voor dat het bestuur van je eigen Scoutinggroep op de hoogte is van je inschrijving.

Inschrijvingstermijn
De inschrijvingstermijn verloopt 3 weken voorafgaande aan een training. De basis-modules gaan in principe altijd door. Ook met een kleine groep deelnemers. Uiterlijk een week voor aanvang van de training ontvang je een uitnodiging, het programma en een overzicht van de benodigdheden.

Annuleren van deelname
Bij annulering van je inschrijving gelden de volgende afspraken:

  • Annuleren van je inschrijving vóór sluiting van de inschrijftermijn is kosteloos.

  • Bij annuleren ná de sluiting inschrijftermijn wordt een bedrag van € 7,50 in rekening gebracht.

  • Bij afmelding in de laatste 3 dagen voor de training worden de gehele trainingskosten in rekening gebracht. Dit geldt tevens wanneer een deelnemer zonder berichtgeving afwezig is.

Betaling
Uiterlijk 3 weken voor een training wordt een factuur aangemaakt en verzonden aan de penningmeester van je groep (tenzij je hebt aangegeven dat je zelf betaalt). Deelnamegelden dienen een week voor aanvang van de training in het bezit te zijn van Scouting Limburg: rekeningnummer IBAN NL52 INGB 0003 1256 85 t.n.v. Stichting Scouting Limburg o.v.v. training en naam deelnemer.

Bewijs van deelname
Aan het einde van de training krijg je eenmalig een bewijs van deelname.

Contact:
Heb je een vraag?
Neem dan contact op met Scouting Limburg via 046-4859909 of info@scoutinglimburg.nl