TIPS & SUGGESTIES; voor en door groeps -en praktijkbegeleiders

Jaarlijks organiseert Scouting Limburg drie tot vijf uitwisselingsbijeenkomsten voor groeps- en praktijkbegeleiders. Hierbij worden praktijkervaringen van ervaren en minder ervaren groeps- en praktijkbegeleiders uitgewisseld en talloze tips en suggesties gegeven. Hieronder een overzicht van enkele terugkerende vragen en uitdagingen in de groepen ten aanzien van deskundigheidsontwikkeling.

Hoe begin ik als praktijkbegeleider met deskundigheidsontwikkeling in de groep?
tips & suggesties:

 • Zorg dat ‘de groep’ weet wat de praktijkbegeleider en groepsbegeleider doet. De groep = eenieder in de groep; zorg dat je bestuur weet wat de praktijkbegeleider doet, hoe, waarom en met welk doel en je hierin ook ondersteund

 • Observeer; loop eens binnen bij een opkomst, wees nieuwsgierig, zie, kijk en benoem (dan of in een volgend moment) wat goed gaat, geef leiding waardering en erkenning

 • Ga in gesprek met iemand over hoe het gaat, wat gaat er goed en wat minder.

 • Probeer in te spelen op situaties of omstandigheden waar vrijwilligers zelf last van hebben. Ondersteun en motiveer ze daarmee aan de slag te gaan.

 • Speel het spel ‘Power up your game’ met het team.

 • Vraag ‘ervaren leiding’ waar ze op termijn naartoe willen werken.

 • Begin klein – bouw van daaruit voort – neem er ruim de tijd voor.

  Begin met nieuwe en/of minder ervaren leiding. Meer ervaren leiding komt dan later wel aan de beurt.

 • Vraag oud gedienden om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe vrijwilligers.

 • Is er weerstand tegen Scouting Academy? Check dit en zo ja? Waartegen heeft men weerstand? Is dat tegen deskundigheidsbevordering of het beeld dat men hiervan heeft? Is dat het juiste beeld?

 • Verken ontwikkelpunten actief en ga vooral in op de input van de vrijwilliger (laat de ontwikkelpunten die je zelf ziet nog even buiten beschouwing (mits veiligheid in het gedrang komt).

 • Leg een parallel tussen wat iemand bij scouting kan/wil leren en ze hieraan kunnen hebben buiten scouting.

 • Betrek teamleiders in de ontwikkeling van nieuwe mensen.

 • Denk na over een passende ‘beloning’ en/of waardering voor je vrijwilligers. Dat motiveert vrijwilligers in hun ontwikkeling (zorg bijvoorbeeld voor een mooi en ceremonieel moment voor de uitreiking van een certificaat).

Help! Ik heb wel een groepsbegeleider, maar geen praktijkbegeleider EN NU?? of andersom!!

Verwacht in ieder geval niet van jezelf dat je beide functies volledig kunt vervullen.
Wees daar heel duidelijk in binnen je groep: maak heldere afspraken over wat wel lukt en wat niet.
tips & suggesties:

 • Heb je WEL een praktijkbegeleider maar GEEN groepsbegeleider

  Dit houdt in dat vanuit het bestuur niemand toeziet dat de HRM-zaken in je groep goed geregeld zijn (bijvoorbeeld in/doorstroom vrijwilligers, waardering, begeleiding bij calamiteiten, budgetten en/of toeziet dat de kwaliteit van het spel van scouting op het juiste niveau is).

  • Als PRAKTIJKBEGELEIDER ligt je focus op ONTWIKKELING VAN VRIJWILLIGERS IN DE GROEP.

  • Stem met het bestuur goed af wat je wel/niet aanpakt, hoe je dit gaat doen en wat je van het bestuur nodig hebt of verwacht.

  • Belangrijk aandachtspunt: zorg ervoor dat bestuur hetzelfde doel voor ogen heeft en dat ook zo uitdraagt.

 • Heb je GEEN praktijkbegeleider maar WEL een groepsbegeleider?

  Dit houdt in dat er op de ‘werkvloer’ niemand beschikbaar is die naast de vrijwilliger staat en hen helpt reflecteren, motiveren, verbeteren, begeleidt en in of uitdaagt tot ontwikkeling.

  • Als GROEPSBEGELEIDER ligt je focus op DE KWALITEIT VAN HET SCOUTINGSPEL IN DE GROEP & DE VRIJWILLIGERS DIE HET DOEN.

  • Belangrijk aandachtspunt: je komt waarschijnlijk niet toe aan het stimuleren of reflecteren van individuele vrijwilligers.

  • Laat de wens om te kwalificeren voorlopig even los en leg de focus op het doorlopend ontwikkelen binnen de speltakken en vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers komen hierdoor misschien wel aandacht te kort, hebben vragen maar krijgen geen antwoord. Probeer met leidingsteams afspraken te maken hoe ze zich kunnen blijven ontwikkelen, hoe nieuwe mensen begeleidt worden binnen de speltak en bij wie ze terecht kunnen met hun vragen.

Welke mogelijkheden zijn er voor bestuursontwikkeling?

De volgende zaken worden aangedragen ten aanzien van ontwikkeling bestuur.

 • traject (pilot) BESTUREN 2.0 (start najaar ’20) Klik HIER voor informatie hierover.

 • traject BESUURSONTWIKKELING Scouting Nederland;

 • STER-BESTUREN;  te vinden op de website van Scouting Nederland. Hierin wordt ervan uitgegaan dat scouting-besturen vijf rollen hebben. Door invulling te geven aan deze vijf rollen construeer je een efficiënt bestuur. download: https://tinyurl.com/sterbesturen

 • Maatwerk voor besturen;

  Scouting Limburg biedt de mogelijkheid om in een begeleidt traject als groepsbestuur aan de slag te gaan met je uitdagingen. In gesprek met elkaar wordt een begeleidingstraject op maat gesneden. Helaas is de capaciteit qua begeleiders slechts beperkt.

Hoe ontwikkelen we competenties zonder motivatie voor deelname aan workshop|training?

Scouting Academy staat voor de ONTWIKKELING op een manier die bij je past en in de praktijk. Dit is tevens het uitgangspunt van alle workshops, trainingen en modules van Scouting Limburg. Ondanks dat kun je te maken krijgen met vrijwilligers die om wat voor reden dan ook niet willen of kunnen deelnemen aan dit aanbod. Hoe ontwikkelen deze vrijwilligers hun competenties? Het antwoord kan zeer eenvoudig zijn: simpelweg door te DOEN in de praktijk.
Maar hoe dan?

 • Daag mensen uit om iets anders te doen dan wat ze al kennen, kunnen of hebben gedaan. Help ze vervolgens met delen van hun ervaringen en het reflecteren hierop.

 • Daag mensen uit om andere samenwerkingen aan te gaan – binnen de eigen speltak, groep of regio

 • Ga in gesprek met teams en/of individuele vrijwilligers war hun ambities zijn in de speltak|groep en hoe ze die ambities denken waar te maken

 • Speel het spel ‘Power up your game’. Hierin worden deelnemers getriggerd na te denken over verbeterpunten t.a.v. SPEL (visie|aanbod|variatie|etc).

 • Activiteiten van Scouting Limburg worden allen georganiseerd vanuit de peilers ONTWIKKELING, SPEL EN VERBINDING.

Hoe help ik leiding bij het ontwikkelen van KAMP-competenties?

Tips en suggesties voor ontwikkelen kampcompetenties:

 • Help vrijwilligers bij het vaststellen van hun ontwikkelwens|behoefte (het blijft hoe dan ook best lastig om een leervraag te benoemen).

 • Motiveer leiding tot deelname aan de KAMP Experience.

 • Laat teamleden individueel een 3tal succesvolle punten en verbeterpunten benoemen van het afgelopen zomerkamp. Bespreek deze punten vervolgens in een teambijeenkomst. Vier hierbij de successen maar kijk ook kritisch naar de verbeterpunten en zat daar actie op uit.

 • Maak koppelingen tussen vrijwilligers onderling.

  • voorbeeld 1; creëer een mooi moment waarbij je de verschillende mensen die hun kamp-competenties ontwikkelen met elkaar aan de slag gaan (*mooi moment = echt een leuke, gezellige en actieve samenkomst waarbij ze met elkaar aan de slag gaan, ervaringen delen en elkaar tips geven).

  • voorbeeld 2; koppel de pionierexpert aan degene die hier haar/zijn leervraag over formuleert.

 • Misschien biedt het KAMP-event een uitkomst.

Inhoudsopgave

Hoe begin ik als praktijkbegeleider met deskundigheidsontwikkeling in de groep?
ik heb wel een groepsbegeleider, maar geen praktijkbegeleider EN NU?? of andersom!!
Zijn er mogelijkheden voor bestuursontwikkeling?
Hoe ontwikkelen we competenties zonder motivatie voor deelname aan workshop|training.

Info online