SCOUTING LIMBURG BERAAD

Het Scouting Limburg beraad vindt twee keer per jaar plaats en is voor alle medewerkers van onze organisatie bedoeld. Alle trainers, organisators en ondersteuners gaan rond de tafel samen met de beroepskrachten en het bestuur om te bespreken waar Scouting Limburg staat, wat de plannen zijn voor de toekomst en hoe we samen ervoor kunnen zorgen dat Scouting in Limburg groeit.