Beleid & bestuur Scouting Limburg

Besturen doe je samen

Het algemeen bestuursoverleg kent twee soorten overleggen: een beleidsmatige waarin de koers van Scouting Limburg bepaald wordt samen met het dagelijks bestuur en een thematische waarin een belangrijk onderwerp voor Scouting Limburg verder uitgediept wordt.

In het overleg van het dagelijks bestuur komen de actuele onderwerpen die spelen binnen Scouting Limburg aan bod en wordt samen met de beroepskrachten de gang van zaken afgestemd.

Wanneer?